КЛУБОК АРЫЯДНЫ
 ЧЫРВОНАСЦЯЖНАЯ

 ПРОЗА: МІСТЫФІКАТЫ, АПАВЯДАНЬНІ, САГІ, ЭСЭ, АРТЫКУЛЫ

Скамарошы эпас. Фрагмэнты

Пэўна, будзеце смяяцца, але як і раней (тыц, тыц) пададзеныя тут чатырохрадкоўі (прыпеўкі) канца XVII–XVIII стст. Ваш найніжэйшы а пакорлівы служка выбраў з розных гістарычных крыніцаў. Па добрай традыцыі іх мне для часовага карыстання шчодра ўзычыў гомельскі калекцыянер старасветчыны Якаў Пятровіч Стывенсан. Правапіс спрошчаны мной. Пунктуацыя – мая. У паасобных выпадках дзеля мэтазгоднасці мной былі расстаўлены кропкі над "ё".

Адзіная новаўводзіна – слоўнік пасля прыпевак.

Увага! Усе прыпеўкі маюць збольшага фрывольны змест.

1.
Бабы били летописца
подле брамы меской
по его мерзеной пысцы
летописом мерзким.

2.
Полюбила я кройнисту
за курчавый волос.
Был кройниста норовистый,
егда скидвал пояс.

3.
Курвы танчыли в корчме
пры дорозе битой.
Тылко што ж так кепско мне
девственной сувито?

4.
Близу ратуша татарин
перестрелся з цыганом.
Целый день он з ним гутарил
на коне и под конём.

5.
Мы з Иваном пили пиво,
мёдом запивали.
За стодолой сцали крыво,
гимн москве горлали.

6.
В фоливарку вшыстко бэндзе
И гурок, и килбаса,
бо осела на арендзе
барзо зацная сися.

7.
Як до дочки до поповой
стал захаживать школяр.
Завше рекл латыньской мовой,
як в ледьвях тушил пожар.

8.
Фляшу водки жолондковой
наща Гимубрт наш вкусил –
з лошаков зрывал подковы,
а з лошиц не стало сил.

9.
Раз на мосте през Днепро
з литвином москалька
дышкурс мели про добро
от мяска и салка.

10.
Я ходила в магистрат
и носила яйки.
Войт до днесь премного рад
з оное забавки.

11.
Зацный майстер Станислав
мандовошку подковал.
А сынок его Жоврид
справил перстни для трох гнид.

12.
Аконом и ахмистрыня
ночевали у адрыне.
А прадиха и коваль
в кузне свой чынили баль.

13.
Галтяи крычали дико,
аж збудили юрыздыку.
Пели песнь про каштелянку,
што любила калыханку.

14.
Шчодрый трафился прасол –
девцы всыпал у подол
вельких морквин ликом пять,
штоб той влегцы не гулять.

15.
Раз цехмистер з портачом
говорили ни об чом.
А по тым балакал цех,
дзей у тых содомский грех.

16.
Наша Тэкля крочыть трактом.
И лупежца, и купец –
вси злякалися не в жарты
сей ядальницы сердец.

Слоўнік
Адрына – гаспадарчая пабудова для захоўвання неабмалочанага збожжа, сена, саломы, а таксама прылад працы.
Ахмистрыня – аканомка.
Барзо – вельмі.
Влегцы – улегцы, паражняком (рас. “налегке”).
Галтяй – прадстаўнік сацыяльных нізоў.
Дзей – што, маўляў.
Днесь – сёння.
Дышкурс – дыскусія, спрэчка.
Егда – калі.
Зацный – знатны, знакаміты.
Злякатися – злякацца, спужацца, спалохацца.
Каштелянка – верагодна, дачка ці жонка кашталяна -- адміністратара замка і прылеглых тэрыторый.
Кройниста – хранікёр, храніст.
Лошак – конь.
Лошица – самка каня.
Ледьвя – сцёгны.
Лупежца – рабаўнік, разбойнік.
Меский – гарадскі.
Наща – нашча (рас. “натощак”).
Портач – рамеснік, які не ўваходзіў у рамесніцкае аб’яданне (цэх).
Прасол – дробны купец.
Содомский грех – гомасексуалізм, ганданістычная педэрастыя.
Стодола – гаспадарчае памяшканне для абмалоту і захавання збожжа.
Сувито – зусім (рас. “сугубо”).
Фоливарок – фальварак, панская гаспадарка, прадукцыя якой ішла на продаж.
Цехмистер – цэхмайстар, галоўны ў аб’яданнях рамеснікаў (цэхах).
Юрыздыка – юрыдыка, частка горада, якая падпарадкоўвалася феадалам, і на жыхароў якой не пашыралася судовая і адміністрацыйная ўлада магістрату.

Выказацца з нагоды прачытанага

Напісаць асабіста трымальніку сайтаPuls.by - в ритме жизни! Rating All.BY Каталог EXE.BY Каталог+поисковая система Каталог TUT.BY Белорусский рейтинг MyMinsk.com Яндекс цитирования
Асноўны зьмест © Сяргей Балахонаў | Дызайн © Ad Minataurus
Разьмяшчэньне любых матар'ялаў на іншых вэб-праектах дазваляецца з пазнакай аўтарства і спасылкай на гэты сайт.
Іншыя формы публікацыі дапускаюцца па ўзгадненьні з аўтарам.